Omannäköinen yrittäjyys verkossa UKK

Aloita omannäköinen yrittäjyys verkossa

Mietityttääkö omannäköinen yrittäjyys verkossa? Ei hätää! Jotta voit aloittaa omannäköisen yrittäjyyden verkossa sinun on hyvä tietää yleisesti yrittäjyydestä. Tässä on usein kysytyt kysymykset sinulle, joka pohdit omannäköistä yrittäjyyttä verkossa.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

1. Mitä tarkoittaa omannäköinen yrittäjyys verkossa?

2. Mitä omannäköinen yrittäjyys verkossa vaatii?

3. Kannattaako omannäköinen yrittäjyys verkossa taloudellisesti?

4. Mistä idea omannäköiseen yrittäjyyteen verkossa?

5. Pärjäänkö varmasti yrittäjänä?

6. Mitä vaihtoehtoja omannäköiseen yrittäjyyteen on verkossa?

7. Miten löytää oma suunta?

8. Mitä tarvitsee tietää ennenkuin lähtee yrittäjäksi?

9. Onko minusta tähän varmasti?

10. Jäänkö yksin jos ryhdyn omannäköiseen yrittäjyyteen verkossa?

11. Tulenko toimeen taloudellisesti?

12. Miten ryhdyn yrittäjäksi?

13. Milloin kannattaa aloittaa?

14. Mistä aloittaa kun yrittäjyys kiinnostaa?

15. Yksin vai yhdessä?

16. Mikä yritysmuoto?

17. Omannäköinen yrittäjyys verkossa ja lisäkysymykset: Jäikö jokin kysymys mielesi päälle? 

 

1. Mitä tarkoittaa omannäköinen yrittäjyys verkossa?

Omannäköinen yrittäjyys verkossa tarkoittaa yrittäjyyttä verkossa niin, että se on täysin sinun näköistä ja tuntuista. Omannäköistä yrittäjyyttä verkossa tehdään omista unelmista käsin. Kaiken pohjana on omat arvot ja niistä kumpuavat vahvuudet ja valmiudet.

Omannäköisen yrittäjyyden taustalla on halu elää omannäköistä elämää. Työnteko halutaan muotoilla sopivaksi kokonaisuudeksi oman elämän ympärille. Työ on verkossa tehtävää työtä, joten se on pitkälti aika -ja paikkariippumatonta.

Omannäköinen yrittäjyys verkossa tarjoaa rentoutta ja vapautta harjoittaa omaa luovuuttaan.

2. Mitä omannäköinen yrittäjyys verkossa vaatii?

Omannäköisenä yrittäjänä toimiminen ei varsinaisesti vaadi mitään sen kummempaa. Huomioitavaa on kuitenkin se, että yrittäjyyttä tehdään omista arvoista ja unelmista käsin. Osittain siis vaaditaan tietoa ja ymmärrystä omasta kehityskaaresta. Siitä, että tiedostat haluavasi tehdä työtä omista intohimoistasi käsin.

Kysymys on myös siitä, mitä ominaisuuksia yleensä yrittäjäksi aikovalla on. Näitä ominaisuuksia voi opetella, mutta hyvänä pohjana pidetään, jos olet jo valmiiksi:

 • itsenäinen & itseohjautuva
 • rohkea & uskalias
 • paineensietokykyinen & sitkeä
 • toimelias
 • suunnitelmallinen
 • kehittämishaluinen

Jatkuva halu päivittää osaamista on erityisen tärkeää. Jos siis olet valmis oppimaan ja haluat kehittää itseäsi, niin suosittelen vahvasti etenemään asian kanssa.

Omannäköisenä yrittäjänä oleminen verkossa on kuitenkin varsin monipuolista. Tarvitset siis myös tietotaitoa ja osaamista esimerkiksi:

 • myymisestä
 • taloudenhallinnasta
 • digimaailmasta
 • somemaailmasta
 • asiakashankinnasta
 • asiakaspalvelusta

Se, mitä taitoja tarvitset näiden lisäksi riippuu myös alasta, jolla aiot toimia. On siis hyvä olla perustaidot kaikista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.

Omannäköiseen yrittäjyyteen kuuluu vahvasti kasvaminen ja kehittyminen. On siis turha stressata, jos ei osaa jotakin asiaa. Yleensäkin yrittäjäksi kasvetaan, eikä yrittäjänä olla ”koskaan valmiita”.

Mahdollisuuksia kouluttautua on todella paljon. Yrittäjyyteen lähteminen ei siis jää ainakaan siitä kiinni, etteikö olisi mahdollisuutta oppia. Suosittelen siis vahvasti hyödyntämään tämänkaltaisia palveluita.

3. Kannattaako omannäköinen yrittäjyys verkossa taloudellisesti?

Siihen kannattaako yrittäjyys taloudellisesti vaikuttaa monet eri tekijät. Lähtökohtaisesti yrittäjän toiminnan on oltava kannattavaa, jos mielit kattaa menot ja vielä nostaa itsellesi palkkaa.

Hyvä suunnitelma on kaiken pohja. Suunnittelu ja laskelmat kertovat sinulle tuleeko yrittäjyys olemaan taloudellisesti kannattavaa.

Älä kuitenkaan lannistu ensimmäisistä suunnitelmista. Jos idea näyttää siltä, ettei se ole kannattava, kyse voi olla vaikkapa liian kilpaillusta alasta. Kohderyhmä voi myös olla niin pieni, ettei idea tule kannattamaan.

Kaikessa on kyse kuitenkin siitä, että palvelulle tai tuotteelle on kysyntää. Kannattaa siis keskittyä valitsemaan yksi idea ja tehdä suunnitelma. Kokeilet jalostuuko se kannattavaksi liiketoiminnaksi ja jos näin on, jatkat idean kirkastamista.

Tässä toimii parhaiten testaus, eli etsit potentiaalisen asiakkaan. Kysyt kiinnostaako tällainen ja olisiko hän valmis maksamaan siitä. Näin et vie pidemmälle ideaasi, ennenkuin olet varmistanut, että sille on kysyntää. Ilman kysyntää ei ole kannattavaa liiketoimintaa.

Ole myös yhteydessä yrittäjyysneuvontaan tai mene kurssille. Itse olen käynyt aikoinaan kurssin, jossa perehdyttiin yrittäjyyteen. Nämä ovat siis erittäin toimivia.

Sieltä saat perustiedot yrittäjyydestä ja saat sisäistä varmuutta oman urasi etenemiseen. Siellä on myös mahdollisuus pohtia kannattavuuteen liittyviä asioita.

Huomioi myös tämä: Omannäköiseen yrittäjyyteen liittyy vahvasti se, mitä itse ajattelet kannattavuudesta. Mitä odotat yrittäjyydeltä ja mihin tulotasoon olet tyytyväinen. Oletko kunnianhimoinen vai haluatko vain harrastaa omannäköistä yrittäjyyttä verkossa.

Tee siis itsellesi selväksi mitä omannäköinen yrittäjyys sisältää sinun kohdallasi. Omannäköinen yrittäjyys verkossa on täysin kiinni sinun arvoistasi ja unelmistasi.

4. Mistä idea omannäköiseen yrittäjyyteen verkossa?

Ideoita voi tulla mistä tahansa. Mieti esimerkiksi omaa koulutustasi ja minkä alan koulutus sinulla on pohjana. Löytyisikö sieltä idea, jota voisit lähteä jalostamaan.

Toisena voit miettiä millaisissa työtehtävissä olet ollut. Mistä työstä ja työtehtävistä olet nauttinut aiemmin. Onko jotain erityistä, josta nautit kaikkein eniten.

Omien unelmien viitoittamaa tietää kannattaa käydä lävitse. Mieti mistä unelmoit ja jos sinulla olisi rahaa, niin mitä haluaisit tehdä, vaikkei se olisikaan välttämätöntä.

Kolmantena harrastukset. Harrastuksista saattaa löytyä se unelmien idea. Pohdi siis menneitä harrastuksia lapsuudesta. Käy lävitse niitä ja mieti samalla löydätkö niistä yhteisiä tekijöitä.

Ideoita löytyy tietysti myös internetistä. Kirjoitat hakuun vain (omien arvojen mukaisia) yritysideoita, niin pääset välittömästi selailemaan uusia ideoita.

Vain taivas on rajana ideoille. Sanonta: ”Ei kannata mennä merta edemmäs kalaan”, pätee tässä varsin hyvin. Yleensä parhaat ideat ovatkin hyvin yksinkertaisia.

Sen vuoksi ei kannata tehdä idean keksimisestä liian suurta tai vaikeaa. Usein kyse onkin vain siitä, että vaihtoehtoja on oikeasti todella paljon. Keskity siis valitsemaan yksi ja etene sillä.

5. Pärjäänkö varmasti yrittäjänä?

Se pärjäätkö yrittäjänä riippuu tietenkin sinusta itsestäsi. Ei ole olemassa ennakkotietoa siitä, tuletko pärjäämään vai et. On kuitenkin jotain, johon ajatusta voi peilata.

Pärjäämiseen tarvitaan nimittäin hyviä elämänhallintataitoja. Hyvät elämänhallintataidot ovat usein edellytys pärjäämiselle.

Mieti siis siltä kannalta, millaista oma elämäsi on tällähetkellä. Jos arkesi ja muu elämäsi on tasapainossa, tulet aivan varmasti pärjäämään.

Jos sen sijaan tämän hetkinen elämäntilanne on vaikkapa erityisen kuormittava, niin voi olla, että ajankohta ei ole sopiva. Oman elämän olisi hyvä olla tasapainossa, jotta pärjäät yrittäjyyden kanssa ilman uupumista.

Pärjääminen yrittäjänä voi myös mietityttää pelkojen vuoksi. Esiin voi tulla ajatuksia siitä pärjäätkö. Nämä tulevat esiin yleensä vain sen vuoksi, että yrittäjyys on vielä niin sanotusti tuntematonta. Uudet ja tuntemattomat asiat saattavat pelottaa.

Näiden pään sisäisten kummitusten voima lakkaa kun käyt läpi, mikä pärjäämisessä pelottaa. Mieti realistisesti onko se vain ajatus vai onko siinä jotakin, jota olisi syytä pohtia enemmän. Näin saat varmuuden itsellesi.


LATAA ARVOANALYYSI ja katso NYKYHETKESI tilanne: Arvoanalyysi-Työkalu –> Lataa Tästä


6. Mitä vaihtoehtoja omannäköiseen yrittäjyyteen on verkossa?

Vaihtoehtoja omannäköiseen yrittäjyyteen verkossa on monia. Listaan tähän niistä yleisimmät ja suosituimmat:

 • verkkokauppa
 • valmennus/coaching/mentorointi/ohjaus
 • oman osaamisen paketoiminen
 • verkkokurssit
 • bloggaminen
 • verkostomarkkinointi ja suoramyynti
 • digituotteet
 • tubetus

7. Miten löytää oma suunta?

Oman suunnan löytäminen voi olla haastavaa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla niin monimutkaista. Lue alta kuinka pääset kiinni omaan juttuusi.

oman elämäntehtävän kirkastuminen

Oman elämäntehtävän kirkastuminen – Näin pääset kiinni omaan juttuusi

 

8. Mitä tarvitsee tietää ennenkuin lähtee yrittäjäksi?

Ennenkuin lähdet yrittäjäksi, sinun tulee tietää perustiedot yrittäjyyteen liittyvistä asioista. On hyvä tietää, mitä yrittäjyys käytännössä tarkoittaa sinun kohdallasi.

Kannattaa siis selvittää perusteellisesti onko esimerkiksi nämä asiat sinulle selviä:

 • Oma osaaminen ja tarvittavat tiedot, sekä taidot, joita yrittäjyyteen tarvitset.
 • Omat arvot ja niiden mukainen elämä.
 • Arvoihin ja unelmiin pohjautuvat yrittäjyyssuunnitelmat.
 • Liiketoimintasuunnitelma ja muut laskelmat valmiita ja huolella tehty.
 • Yritysmuoto on selvillä.
 • Tarvittavat luvat ja velvoitteet on hoidossa.
 • Verotusasiat ovat kunnossa.
 • Rahoitus ja työttömyysturva.
 • Tarvittavat vakuutukset.

9. Onko minusta tähän varmasti?

Miksipä ei olisi. Usein aloittelevana yrittäjänä tarvitset vahvistusta osaamiseesi. Kun sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot, sekä palava halu sisälläsi, sinusta todellakin on tähän.

Kuitenkin kun kyse on omannäköisestä yrittäjyydestä verkossa, on toimiminen täysin pohjautunut sinun mielenkiintoihisi. Sinusta siis on kyllä yrittäjyyteen.

Sisäinen intohimosi puskee ja motivoi sinua kyllä. Uskalla luottaa omiin kykyihisi toimia omannäköisen yrittäjyyden parissa verkossa. Vahvista itseäsi ja kokeile! Sittenhän se selviää.

10. Jäänkö yksin jos ryhdyn omannäköiseen yrittäjyyteen verkossa?

Yrittäjänä oleminen on usein varsin yksinäistä. Sinulla ei ole ”pomoa”, joka tulee sanomaan mitä teet ja milloin teet. Kaiken päätät aivan itse.

Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa on mahdollista ja suotavaa liiketoiminnankin kannalta. Yrittäjiä on todella paljon nykyisin, varsinkin verkossa, joten suhteiden luominen on täysin itsestäsi kiinni.

Ole siis rohkeasti yhteydessä muihin yrittäjiin. Liity erilaisiin ryhmiin ja käy paikallisissa tapahtumissa. Käy koulutuksissa ja keskustele. Näin et varmastikaan jää yksin.

Kun toimintasi kasvaa ja jos tahdot, niin voit koota itsellesi tiimin. Näin varmistat, että sinulla on ympärilläsi ihmisiä ja työkavereita. Ole siis avoin ja rohkea, jos kaipaat vertaisia.

11. Tulenko toimeen taloudellisesti?

Yrityksesi kannattavuus on avainasia silloin, kun mietit tuletko taloudellisesti toimeen yrittäjänä. Toimeentulosi siis riippuu yrityksesi kannattavuudesta.

Yrittäjänä voit saada erilaisia etuuksia, joilla voit turvata toimeentuloasi. Lue lisää vaikkapa Kelan sivuilta. Ole yhteydessä myös te-toimistoon esimerkiksi starttirahaan liittyvissä asioissa.

Yritysneuvonnasta saat myös vastaukset kaikkiin kysymyksiisi aloittavana yrittäjänä. Ota siis selvää mitä mahdollisuuksia sinulla on erilaisiin tukiin ja rahoituksiin.

Tietysti tähän vaikuttaa myös oma lähtötilaanteesi ja se, lähdetkö liikkeelle esimerkiksi sivutoimisena tai kevytyrittäjänä. Talousasiat järjestyvät usein kyllä, joten sen ei kuitenkaan kannata antaa estää omien unelmiesi toteuttamista.

Ennenkaikkea kysy neuvoa, sillä kysyvä ei tieltä eksy.

12. Miten ryhdyn yrittäjäksi?

Tutustu sivuihin YRITTÄJÄT.  Sieltä löydät kattavasti lisätietoa aiheesta. Sitten tiedät, miten ryhdyt yrittäjäksi.

13. Milloin kannattaa aloittaa?

Aloittamiseen kannattaa satsata ja varata aikaa. Jos olet vasta pohtimassa yrittäjyyttä vaihtoehtona, on hyvä käyttää aikaa asioiden selvittelyyn. Aikahaarukka on tuolloin vuodesta kahteen

Jos sen sijaan olet jo tehnyt kaiken, mitä aloittavan yrittäjän tuleekin tehdä, on aloittaminen vain päätöksen takana. Voit aloittaa jo vaikka tänään.

Ota kuitenkin huomioon omaan alaasi liittyvät kaudet, kuten joulu- ja kevät sesongin ajat. Ota myös huomioon mahdolliset rahoitukset, jotka määrittävät pitkälti sen milloin on hyvä aloittaa.

Aloittaminen kannattaakin suunnitella hyvissä ajoin ja asettaa itsellensä realistinen aloittamisajankohta. Aloittamisen aikaa ei kuitenkaan kannatta siirtää liian pitkälle. Aloita silloin kun käytännön asiat on hoidettu ja tarkistettu.

14. Mistä aloittaa kun yrittäjyys kiinnostaa?

Aloita tutustumalla YRITTÄJÄT sivustoon tai UUSYRITYSKESKUKSEN sivustoon.

15. Yksin vai yhdessä?

Tämä on yleinen mietinnän aihe aloittelevalle yrittäjälle, sillä yrittäjyys on varsin yksinäistä puuhaa. Kuitenkin verkostoituminen tuo todella hyvät mahdollisuudet uusiin ihmissuhteisiin.

Jos pidät itsenäisestä työstä jo valmiiksi, silloin on varsin luonnollista lähteä yrittäjäksi ilman kumppania. Yrittäjäksi kannattaa lähteä yksin, jos viihdyt yksinäsi muutenkin.

Ota kuitenkin huomioon, että yrittäjänä juuri verkostoituminen ja kumppanuudet on yksi osa yrittäjyyttä. On siis tärkeää tulla toimeen ihmisten kanssa ja uskaltaa tehdä tuttavuutta tuntemattomienkin kanssa.

Yhdessä yrittäminen alusta asti on hyvä vaihtoehto silloin, kun tiedät tarvitsevasi ihmisiä ympärillesi. Ota kuitenkin huomioon, että paras vaihtoehto ei välttämättä ole sukulainen tai läheinen ystävä.

Tämä siksi, että yrittäjyyden haasteet kuormittavat läheisiä suhteita. Jos siis läheiset ihmissuhteet ovat sinulle tärkeitä, en suosittele ottamaan riskejä, ainakaan heti.

Toki jos läheltä löytyy ihminen, jonka kanssa koette vahvaa halua yhteiseen yrittäjyyteen, niin silloin se varmasti kantaa vain hyvää hedelmää. Riskit on hyvä olla kuitenkin tiedossa jo hyvissä ajoin. Näin välttyy suurimmilta pettymyksiltä.

16. Mikä yritysmuoto?

Omannäköiseen yrittäjyyteen verkossa sopii monet eri vaihtoehdot. Se, mikä on paras muoto sinulle, riippuu tehtävästä työstäsi.

Hyviä vaihtoehtoja on sivutoiminen yrittäjyys, kevytyrittäjyys ja toiminimi.

Itse olen toiminut yksityisenä elinkeinonharjoittajana, eli y-tunnuksella, omalla toiminimelläni. Tuolloin minulla oli kivijalkakauppa, verkkokauppa ja kotipalvelutoiminta. Tällähetkellä toimin ilman y-tunnusta mahdollisimman pitkään. Jos tarve vaatii, niin otan toiminimeni takaisin ja y-tunnuksen käyttöön.

Suosittelen kuitenkin aloittamaan kevyesti. Tällä tavalla saat hyvin tuntumaa itse yrittäjyyteen.

Toiminimeen on kuitenkin syytä perehtyä. Se on todennäköisin vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun teet työtä verkossa myyden omia palveluitasi tai digituotteitasi.

Muita yrittäjyysmuotoja ja vaihtoehtoja yrittäjyyteen näiden lisäksi on:

 • Avoin yhtiö
 • Kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunta
 • Franchising

17. Omannäköinen yrittäjyys verkossa ja lisäkysymykset: Jäikö jokin kysymys mielesi päälle? 

Ota yhteyttä ja kysy. Vastaan mielelläni mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Shopping Cart